Ankomst och avresa

Ankomst

Innan ankomst finns överenskommelse om djurets vistelsetid, när ankomst och avresa sker. Första dagen kaninen anländer kan den få kontrollvägas och djurägare får fylla i bland annat kontaktinformation. 

Under dagen kan resan varit mycket stressande för kaninen när den kommer till en ny miljö. Därför kommer kaninen enbart få vara i sin bur och landa i det nya. Nästföljande dag får däremot kaninen möjlighet att komma ut och skutta, sträcka på benen och gräva runt. 

Vid akut sjukdom eller skada: Då måste kaninen till veterinär (dock kan det vara svårt att få en tid). Du som djurägare står för sjukvårdskostnader för besöket samt reseutlägg som uppkommer för mig.  

Avresa

Djurägare och Skogsgläntans kaninpensionat kommer överens innan ankomst när avresa ska ske. Det går bra att hämta sin kanin senast klockan 20:00 alla veckans dagar, vissa undantag kan göras och då kan hämtning ske senare än så.